Czy inteligencja emocjonalna jest ważniejsza niż wiedza fachowa?

0
669

Żebyśmy mogli wykonywać konkretny zawód, zajęcie czy zadanie potrzebujemy do tego określonej fachowej wiedzy. Jednak przy tak dynamicznym rynku pracy wymagającym elastyczności i umiejętności poruszania się między ofertami pracy od potrzebnej wiedzy fachowej inteligencja emocjonalna jest o wiele ważniejsza. Dzięki niej nie tylko będziemy mogli skuteczniej znaleźć zatrudnienie ale też sami będziemy tworzyć miejsca pracy.

Co to jest inteligencja emocjonalna?
Ogólna definicja inteligencji emocjonalnej, którą za chwilę omówimy szczegółowo mówi nam o umiejętności rozpoznawania własnych uczuć oraz uczuć ludzi z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani. To również umiejętność zmobilizowania się do realizacji wyznaczonych przez siebie celów i praktyczna wiedza o tym, jak wpływać na siebie i na innych. Zobaczmy jakie czynniki składają się na emocjonalną inteligencję, która w świetle badań zdaje się być ważniejszą cechą pracownika niż wiedza fachowa.

• Samoświadomość
To umiejętność rozpoznawania własnych uczuć i wykorzystywanie ich do podejmowania decyzji. Oczywiście kierowanie się tylko uczuciami podczas wybierania między różnymi wariantami działania jest z założenia błędne, znajomość swoich zdolności i możliwości i realna ich ocena dopiero pozwoli podejmować racjonalne decyzje. Intuicja z realną oceną powodzenia przedsięwzięcia zazwyczaj przynosi pozytywne skutki.

• Samoregulacja
Cecha, której opanowanie pozwala na niezwykle skuteczne działanie. Umiejętność odkładania przyjemności na później, panowanie nad własnymi emocjami oraz świadomość, że cel jest najważniejszy same w sobie stanowią fundament jednostki. Samoregulacja to również szybkie dochodzenie do siebie po zawirowaniach emocjonalnych. Optymiści żyją dłużej i działają efektywniej, ponadto są bardziej lubiani niż ponuracy widzący wszystko w czarnych barwach dzięki czemu łatwiej im zainspirować innych do działania o czym jeszcze powiemy.

• Motywacja
Zmobilizowanie się do realizacji wytyczonych przez siebie celów i wykorzystanie w tym celu wszystkich swoich możliwości jest umiejętnością i cechą pożądaną przez pracodawców. Oczywiście cechujący się wysokim wskaźnikiem inteligencji emocjonalnej pracodawca stworzy takie warunki pracownikowi, żeby ten miał poczucie, że poniekąd pracuje dla siebie. Tylko w taki sposób można obudzić w pracowniku motywację do działania, praca bez poczucia misji będzie pracą bez celu i tym samym pracownik będzie podchodził do niej obojętnie. Motywacja to też działanie pomimo niepowodzeń i porażek, co wiąże się z wymienionym już optymizmem i konsekwentne dążenie do celu z zachowaniem wszelkich zasad etyki.

• Empatia
Umiejętność wczuwania się w położenie innych i patrzenie na sprawy z perspektywy drugiej osoby to trudniejsza niż pozostałe cecha pracownika wyróżniającego się inteligencją emocjonalną. Ale bardzo pomaga we wzajemnej współpracy. Poczucie zrozumienia czy inaczej rzecz ujmując akceptacji nie odnosi się tylko do relacji przełożony – pracownik. To ogólna potrzeba każdego człowieka wpisana w jego naturę.

• Umiejętności społeczne
Na całe szczęście inteligencji emocjonalnej można się nauczyć, nie wszyscy się z nią rodzą. Ale umiejętności społeczne są najtrudniejsze do nauczenia się. Składają się na nie takie czynniki jak: umiejętność utrzymywania dobrych relacji, łagodzenie sporów i podtrzymywanie budujących więzi, umiejętność wpływania na innych – co najlepiej wychodzi po przez inspirowanie własnym przykładem. Przełożony wymagający od podwładnych tego, czego sam nie umie robić jest przełożonym niewiarygodnym i nie będzie konstruktywnie oddziaływał na działanie firmy.

Co mówią badania?
Badania przekrojowe prowadzone na wielu firmach pokazują, że najlepszymi pracownikami są ci, którzy wykazują się wyżej wymienionymi cechami. Co ciekawsze okazało się, że nawet ci najlepsi pracownicy mieli najwięcej kłopotu z samoregulacją czyli z panowaniem nad własnymi emocjami i odroczeniem nagrody w czasie. Nie oznacza to, że nie można się tej cechy nauczyć. Jak już powiedzieliśmy, powyższe cechy można w sobie wypracować a czy jest to sprawa łatwa czy nie, no cóż – nie dowiemy się dopóki nie zaczniemy wcielać ich w życie.

Wnioski
Wnioskując stwierdzamy, że wiedza fachowa i specjalistyczna będąca podłożem naszej działalności jest ważna ale bez kompetencji emocjonalnych będzie tylko suchym wykładnikiem naszego wykształcenia. Nie bez powodu wykształceni fachowo studenci pracują dla tych mniej wykształconych ale za to bardziej emocjonalnie inteligentnych jednostek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here