Integracja dzieci niepełnosprawnych

0
2570

INTEGRACJA Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI’
Podstawowym celem integracji dzieci niepełnosprawnych jest przygotowanie ich do życia w dorosłości, zapewnienie im godnego przeżywania własnej drogi w życiu społecznym. Bardzo istotną role dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami odgrywa możliwość wspólnej nauki w szkołach, dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Rodzaj takiej integracji zapewniają szkoły integracyjne oraz klasy integracyjne. Taki sposób integracji niesie bardzo dużo korzyści dla obu grup zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i dla dzieci zdrowych. Podstawowym zadaniem integracji jest stworzenie środowiska dla dzieci niepełnosprawnych w którym nie będą odczuwać stopnia swojej niepełnosprawności niezależnie od tego czy jest to upośledzenie fizyczne czy umysłowe. Świat dla ludzi zdrowych jest czymś naturalnym, natomiast dzieci niepełnosprawne muszą się go nauczyć dlatego tak istotne jest integrowanie dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami by mogły się normalnie bawić uczyć, poznawać ludzi, by dzieci zdrowe mogły się oswajać z różnicami jakie istnieją, właśnie po przez taki kontakt osoby niepełnosprawne w oczach dzieci zdrowych są czymś naturalnym, i nie stanowi jak to kiedyś potocznie było mówione obiektu zainteresowania. Dzieciom niepełnosprawnym życie stawia większe wymagania niż ludziom sprawnym, nie zasługują więc na współczucie, lecz na podziw i uznanie, a głównie na społeczne wsparcie, które powinno być realizowane właśnie poprzez szeroko rozumianą integrację.

Aby można było rozwijać i praktykować odpowiedzialną integrację koniecznością staje się edukacja osób odpowiedzialnych za dane dziecko, oraz przeszkolenie danej kadry pracującej w placówce, która chce przyjąć dzieci niepełnosprawne. Wynika to z przekonania, że styl pracy nauczycieli ma decydujący wpływ na postępy dziecka. Właściwy dobór materiałów, zadań, metod, sposobów oceniania ma ogromne znaczenie mimo indywidualnych różnic między dziećmi. Konieczne zmiany muszą znaleźć odzwierciedlenie między innymi w:
-efektywnych sposobach edukacji polegających na dialogu dzieci i dorosłych
-zaplanowanym i przemyślanie zorganizowanym programie w sali, a nie na niedoskonałościach dziecka
–tworzenie pod dzieci atrakcyjnego planu nauki pod zaspokojenie potrzeb dzieci
–pracą nad jakością konwersacji dialogu i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych miedzy opiekunami a dziećmi
-radzeniu sobie przez nauczycieli, a zarazem opiekunów z kłopotami z osobami niepełnosprawnymi w ramach pracy z programem edukacyjnym
–zapewnieniu dobrej relacji miedzy uczniem, nauczycielami, środowiskiem trzecim i pomaganiu sobie,
–zaangażowaniu wszystkich osób w klasie do spędzania czasu zapewnienia lepszych relacji z osobami niepełnosprawnymi
–nawiązaniu kontaktu z organizacjami, które pomagają osobom niepełnosprawnym (PEFRON, organizacje pozarządowe, placówki specjalistyczne,
Bardzo ważną kwestią w integracji dzieci niepełnosprawnych odgrywają role rodzice zarówno dzieci zdrowych jak i chorych, pamiętajmy że to na nas dorosłych spoczywa obowiązek wychowania młodego pokolenia tak by z godnością i szacunkiem odnosił się do osób niepełnosprawnych. W zależności od stopnia upośledzenia dzieci niepełnosprawne często nie widzą swojej choroby ale na pewno czują gdy inni dają poznać o tym że są inni, a przecież tak naprawdę są takimi samymi ludźmi jak każdy z nas. Dlatego tak ważna jest integracja, szczególnie wśród dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here