Proste zasady gry w Tysiąca

0
7593
chuck norris
chuck norris

Stół go gry, 2 osoby, talia kart – i tyle wystarczy, aby rozegrać ciekawy pojedynek. Niestety nie dla wszystkich zasady gry są równie jasne, jakby się to mogło początkowo wydawać. I właśnie dlatego warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad i trików w grze Tysiąc.

Na początku należy oddzielić 24 karty od reszty talii, wybierając te od 9 do Asa. Następnie dokładnie przetasować i rozdać każdemu z graczy po 10 kart. Pozostałe cztery stanowić będą dwa musiki po 2 karty. Gra rozpoczyna się od licytacji. Każdy z dwóch zawodników podaje szacunkową liczbę punktów, które może uzyskać w grze Tysiąc. Licytacja zostaje zakończona, gdy jeden z graczy spasuje. Z zasady wygrana osoba wybiera jeden z dwóch musików i odkrywa karty. Następnie wyrzuca dwie niepotrzebne karty. W tym momencie gracz deklaruje ilość punktów, które postara się ugrać.

Następuje część właściwa gry, która rozpoczyna się od wyłożenia przez gracza pierwszej karty. Druga osoba także wykłada swoją kartę, jednak tu musi zastosować się do dwóch zasad. Pierwsza mówi o tym, że należy dorzucić się do koloru oraz przebić wyższą wartością. Jeśli gracz nie posiada takiej karty rzuca mniejszą z tego samego koloru. Jeśli nie posiada żadnej karty z koloru wyrzuca dowolną kartę ze swojej puli.

Gracz, który posiada w swoim zbiorze damę oraz króla w tym samym kolorze może go zameldować. Meldunek w grze Tysiąc polega na przebijaniu nimi kart w pozostałych kolorach. Po zakończeniu partii następuje podliczanie punktów i weryfikacja deklaracji pierwszego gracza. Zasady są proste: jeśli nie uzyskał podanej przez siebie liczby dostaje odpowiednią ilość ujemnych punktów. Drugi gracz uzyskuje tyle punktów, ile ugrał z zaokrągleniem do pełnej 10. Wygrywa gracz, który pierwszy uzyskał 1000 punktów.

tysiac
tysiac

Podstawowe informacje na temat gry
Tysiąc jest grą przeznaczoną dla dwóch, trzech lub czterech graczy. Celem gry jest uzyskanie co najmniej tysiąca punktów. W grze biorą udział 24 karty – od 9 do Asa. Zasada punktacji jest bardzo prosta. Aby ją zrozumieć wystarczy zapamiętać układ kart od najwyższej do najniższej. Wygląda on następująco: As, 10, Król, Dama, Walet, 9. Każdej z wymienionych kart przypisuje się odpowiednią wartość. As, jako najlepsza karta odpowiada wartości 11 punktów. Za 10 dostaje się 10, za Króla – 4, za Damę – 3, z kolei najniższa karta, czyli 9 wynosi 0. Oznacza to, że przy ugraniu ostatniej karty nie dostaje się nic. Całkowita suma wszystkich kart wynosi 120 punktów.

Kilka słów o meldunkach
Odmienne zasady dotyczące punktacji stosuje się w przypadku tzw. meldunków. Meldunki są to pary kart (król z damą) tego samego koloru. Najwyższa stawka przypada parze Kier, z kolei najniższa Pik. Bierze się to z prostej zasady, która mówi o tym, iż wartość punktowa zależy od koloru dwójki. Do koloru Kier (inaczej Czerwień) przypisuje się największą wagę i otrzymuje 100 punktów, kolejno: Karo (tzw. Dzwonek) – 80, Trefl (Żołądź) – 60, Pik (Wino) – 40. Jako ciekawostkę można przytoczyć Górny Śląsk, w którym to zasada punktacji meldunków jest przeciwna. Para w kolorze Pik jest tu najważniejsza, w związku z czym otrzymuje się za nią 100 punktów. Nieco niżej plasuje się Trefl, za którego dostaje się 80. Jeszcze niżej jest Karo z wartością 60, z kolei najniżej znajduje się Kier i 40 punktów.

tyciac
tyciac

Podliczanie punktów
Po rozegraniu danej rozgrywki powinno zapisać się wyniki poszczególnych graczy. Na początku sumuje się wartości poszczególnych kart oraz wszystkich zameldowanych meldunków. Jeśli gracz uzyskał odpowiednią liczbę punktów dodaje ją do poprzedniego wyniku, jeśli nie – odejmuje. Zasada punktacji pozostałych graczy jest podobna, z tym, że wynik zaokrągla się do pełnych 10. Jeśli cyfra jedności wynosi więcej niż 5 należy zaokrąglić ją w górę, jeżeli jest niższa lub równa 5 – w dół.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here