RYS HISTORYCZNY RZYMU

0
4101
rys historyczny rzymu
rys historyczny rzymu

Początki Rzymu sięgają roku 753 p.n.e. W sprawie powstania miasta legendy mieszają się z faktami. Ostatecznie przyjęto wersję, że za założyciela miasta-państwa uważa się Romulusa, jednego z dwóch braci, których wychowała wilczyca.

 wzgórzu Palatyn
wzgórzu Palatyn

Pierwsze osady powstały na wzgórzu Palatyn. Na ziemiach tych mieszkali Etruskowie. Łączyli oni powstałe osady i w ten sposób powstało miasto leżące na 7 wzgórzach. Palatyn, Celus, Eskwilin, Kwinyrał, Wiminał, Awentyn i Kapitol. Miastem przez wiele lat rządzili królowie Pierwszym był Romulus, a po nim władzę sprawowało jeszcze sześciu królów. W 509 roku p.n.e. władza królów została obalona. Wyłoniły się wówczas dwie warstwy: plebejusze i patrycjusze. Warstwy te toczyły walki o władzę, w wyniku których patrycjusze włączyli do sprawowania władzy plebejuszy. Rzym stał się wówczas Republiką. Rzym zaczął mieć coraz większe ambicje do powiększania swoich granic. Do ważnych walk należy zaliczyć wojny o Kartaginę. Trzy kolejne doprowadziły do zdobycia tych ziem przez Rzymian. Zdobyli oni również tereny należące do Grecji.

Juliusz Cezar Rzym
Juliusz Cezar Rzym

W 50 latach p.n.e. Pojawił się w Rzymie Juliusz Cezar, który miał wielkie sukcesy w podbijaniu nowych ziem. Rzym bardzo powiększył swoje terytoria i władza republikańska nie spełniała już swojej roli. Rozległe tereny oraz bunty niewolników w zdobytych koloniach wymagały władzy absolutnej. Taką władzę zapoczątkował syn Cezara- Oktawian August W Rzymie nastał okres Cesarstwa. Po śmierci Augusta jeszcze bardziej utrwaliła się władza cesarska. Nastała era, którą nazywano złotym okresem. Był to okres stabilności politycznej i wielkiego rozkwitu gospodarczego i kulturalnego.

rzym osada
rzym osada

W III wieku n.e. Rzym znów jest nękany ciągłymi wojnami domowymi oraz najazdami barbarzyńców. Władza cesarska zaczęła słabnąć, miedzy prowincjami zaczęły się niesnaski, nastąpiła dewaluacja pieniądza, władzę wybiera armia. Mimo wielu wysiłków władców nie udało się uratować wielkości Rzymu. Został on podzielony w 395 roku na dwie części: zachodnią z Rzymem i wschodnią z Konstantynopolem. Nie udało się jednak zachować między nimi jedności. W 476 roku zakończyła się historia Cesarstwa Rzymskiego

W VIII wieku Rzym staje się stolicą Państwa Kościelnego. Władzę sprawują papieże przez następne 1000 lat. Dopiero w 1870 roku Rzym staje się znów oficjalnie stolicą Włoch. W 1929 roku znaczenie Rzymu słabnie, ponieważ powstaje odrębne Państwo Watykańskie.

Wielki rozkwit Rzymu następuje dopiero po II wojnie światowej. Dziś Rzym obojętnie, w jakiej szacie i wczorajszej, dzisiejszej czy jutrzejszej, jest i pozostanie najpiękniejszym miastem świata. Rzym jest ogromna metropolią. Ale miasto to wciągnęło za sobą wszystko, co dawne, antyczne, całą swoją historię. Czasem wydaje się, że rzeczy starych jest w Rzymie więcej niż nowych. Jan Parandowski – wielki miłośnik Rzymu powiedział: „Każdy ma swój Rzym”
– jest Rzym pałaców, limuzyn, strojów wieczorowych
– jest Rzym autokarów pędzących wśród krzyku przewodników, którzy dostarczają turystom dat, imion, naw ulic i nazw zabytków
– jest Rzym wymodlony, pachnący świecami
– jest wreszcie Rzym ludzi prostych, dających ogrom serdeczności i wzruszeń
Każdy, kto był w Rzymie, spostrzega go swoimi oczami i rozsławia po swojemu we wszystkich krajach świata.

Zabytki Rzymu, to wielka historia tego miejsca.

Rzym to miasto ogromnej ilości zabytków, których powstanie sięga czasów cezarów i całego okresu aż do czasów współczesnych.

Postaram się zwrócić uwagę na wiele z nich, ale moja praca nie wyczerpie na pewno całego historycznego dorobku tego miasta.

Amfiteatr, gdzie odbywały się rozrywki i zawody rzymskie, powstał w 70-80 n.e. Dziś znany jest pod nazwą KOLOSEUM.

koloseum
koloseum

Starożytny rynek, na którym skupiało się polityczne i gospodarcze życie miasta, został zniszczony. Dzięki wykopaliskom udało się pokazać to miejsce pod nazwą FORUM ROMANUM.

Miedzy II a IV wiekiem powstały podziemne cmentarze, na których chowano zmarłych. Dziś zwiedzamy je pod nazwą KATAKUMBY.

KATAKUMBY
KATAKUMBY

Ponad 2000 lat ma rzeźba, która według legendy, pod postacią brodatego starca służyła do wykrywania kłamstw Znamy ja pod nazwą „USTA PRAWDY”.

Wielka atrakcją Rzymu są, zbudowane w 1723-1726 roku, SCHODY HISZPAŃSKIE. Są one najdłuższe i najszersze w całej Europie.
Wśród zabytków sakralnych pragnę zwrócić uwagę na najważniejsze:
Bazylika Świętego Jana – najstarsza świątynia powstała w okresie wolnego chrześcijaństwa. Długo była siedzibą papieży.
– Bazylika Świętego Piotra, która powstała na miejscu świątyni zbudowanej przez Konstantyna. Dziś druga pod względem wielkości na świecie.
Kaplica Sykstyńska zbudowana w XV wieku. Cała pokryta jest freskami malowanymi przez Michała Anioła. Dziś w tym miejscu odbywa się wybór nowego papieża.
-Świątynia Panteon, – która powstała ku czci rzymskich bóstw.
– Liczne ogrody, mające po kilkaset hektarów, stanowią wielkie atrakcje Rzymu. Wymienić chcę XVII-wieczny zabytek największy dziś park Rzymu – VILLA DORIA PAMPHILI.
Dziś cały Rzym jest wielkim zabytkiem. Jak już wspomniałem wydaje się, że starożytności i historii jest tam więcej niż współczesności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here