System Zarządzania Jakością w firmach z sektora MŚP PR

0
1539

Obecnie na rynku jakość działalności przedsiębiorstwa jest czynnikiem konkurencyjnym. Panuje przeświadczenie, że wdrażanie systemu zarządzania jakością opłaca się tylko w dużym przedsiębiorstwie. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nieczęsto boją się wdrożenia SZJ na podstawie dokumentów z serii ISO 9000. Powodem takiego stanu rzeczy jest często czasochłonność i duże koszty jego wdrożenia. Zastosowanie i utrzyma nie systemu zarządzania jakością wymaga systematyczności, staranności i konsekwencji w prowadzeniu działalności. SZJ koncentruje się na maksymalnej redukcji marnotrawstwa, czyli procesów i czynności nie przynoszących wartości dodanej, ale aby to osiągnąć trzeba ponieść dość duże koszty. Oczywiście przy właściwemu planowaniu i podejmowaniu rozsądnych decyzji koszty te sią opłacają, jednak dla większości przedsiębiorców z MŚP wydaje się to paradoksem. Przy odpowiednim doborze czynności, najlepiej za pośrednictwem firmy consultingowej, oraz właściwym doborze jednostki certyfikującej zarządzanie jakością nawet w małym przedsiębiorstwie na dłuższą metę się opłaci. Niektóre przedsiębiorstwa traktują certyfikat ISO 9000 jako składnik PR firmy, a nawet nieefektywne działania dążące do uzyskania certyfikatu traktują jako koszty promocji działalności.

Cały SZJ pełni wtedy funkcję „sztuka dla sztuki”, co jest lekkomyślne, ponieważ istnieją dużo bardziej efektywne, a już na pewno bardziej opłacalne formy i narzędzia poprawiania PR-u firmy. Nawet taka forma zarządzania jakością ma jednak zalety. W przedsiębiorstwie istnieją już bowiem zalążki funkcjonującego SZJ, który chociaż generuje koszty dla firmy, można rozwinąć i udoskonalić w późniejszym terminie, wprowadzając poprawną politykę jakości. Jest to jednak zbyt drogie rozwiązanie. Utrzymania SZJ jest wyzwaniem nawet w dużym przedsiębiorstwie, ale przy odpowiednim gospodarowaniu zasobami oraz czasem jednostki z sektora MŚP zyskują większe możliwości rozwoju i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Bardzo ważnym czynnikiem do osiągnięcia tego jest szkolenie personelu na wszystkich szczeblach działalności w zakresie świadomości zarządzania jakością oraz metod i narzędzi jakości już na samym początku wdrażania SZJ. Każde szkolenie powinno być przygotowane osobno dla poszczególnych dziedzin i grup stanowisk podobnej tematyki zgodnie ze specyfiką stanowisk oraz obowiązków pracowników. Należy na wstępie pokonać naturalny opór pracowników przed zmianami i dać im możliwość zadawania pytań i proponowania zmian zgodnie z zasadą mówiącą, że nie ma głupich pytań ani głupich pomysłów. Wynika z tego jasno, że powinno się utrzymywać SZJ w ciągłym ruchu, zawsze monitorować, zawsze doskonalić, zawsze szukać usprawnień i oszczędności. Bez takiej elastyczności zarządzania jakością nie jest możliwe łączenie poszczególnych czynności w procesy, które nie mogłyby być wtedy połączone z innymi procesami, itd. Jest to kluczowe podejście i podstawa sprawnego funkcjonowania SZJ.

Ważnym elementem sprawnego zarządzania są regularne i rzetelne audyty wewnętrzne, czyli przeprowadzane przez wewnętrznych pracowników przedsiębiorstwa. Przeprowadzane dokładnie i systematycznie pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć błędy i niezgodności z planem, co daje czas na ich eliminację lub redukcję zanim się za bardzo nasilą. Zaniedbując audyty i kontrole trzeba się liczyć z kryzysem, który niezauważony może zrujnować nawet bardzo silne przedsiębiorstwo. Podsumowując, zalety wdrożenia i prawidłowego utrzymywania SZJ w jednostce organizacyjnej znacznie przewyższają koszty, nawet w firmach sektora MŚP. Należy pamiętać, że jakość jest wartością subiektywną, a jednak niewidoczną w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przynajmniej dopóki jej zabraknie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here