Total Quality Management – zastosowanie w logistyce

0
1814

TQM, czyli Total Quality Management w polskim tłumaczeniu oznacza kompleksowe zarządzanie jakością. Prekursorami tej koncepcji byli William Edwards-Deming, Kaoru Ishikawa oraz Joseph Juran. Kompleksowość polega na podejściu do jakości, które stawia ją w centrum uwagi, w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Rola zarządu polega na wpajaniu każdemu pracownikowi podejścia projakościowego, niezależnie od tego, jakim etapem w procesie jest wykonywana przez niego praca. Nadrzędnym celem ma być zawsze jakość, której utrzymanie na wysokim poziomie gwarantuje zadowolenie klienta i co za tym idzie korzyści dla firmy.

Takie podejście generuje wiele korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Omówmy je na przykładzie zastosowania TQM w logistyce. Logistykę rozumiemy jako planowanie, przeprowadzanie i kontrolowanie łańcucha dostaw, obiegu półproduktów, materiałów zamawianych do produkcji w taki sposób, aby efektywnie zapewnić ciągłość całego procesu. Jakie korzyści w tym procesie generuje zarządzanie przez jakość (TQM) oraz jak wygląda w praktyce jego zastosowanie?

Odnieśmy się najpierw do logistyki zaopatrzenia. Projakościowe podejście do tego obszaru rozumiemy jako zaszczepianie go również u swoich dostawców poprzez szkolenia dla dostawców, audyty, ale również poprzez zastosowanie systemów takich jak np. JIT (Just In Time) – dokładnie na czas – oznacza to zmniejszenie zapasów, pozwalające na redukcję kosztów związanych z magazynowaniem. Przedsiębiorstwa wymuszają takie podejście podpisując z dostawcami odpowiednio skonstruowane umowy, które w przypadku nie dostarczenia materiału na czas lub dostarczenia go zbyt wcześnie nakładają obciążenia finansowe na dostawców. Zaangażowanie w jakość na etapie zaopatrzenia pozwala również na znajdowanie defektów zanim komponenty trafią do produkcji, co daje czas na wyeliminowanie problemu bez generowania postojów na etapie produkcji. Bardzo ważną rolę pełni tu (IQC) Incomming Quality Control czyli Inspekcja Wejściowa, która kontroluje wszystkie dostawy materiałów, według określonego poziomu (np. według danego poziomu z tabeli AQL).

W logistyce produkcji również zastosowanie TQM daje wymierne korzyści. Zaangażowanie pracowników produkcji w jakość to podstawa sukcesu sprawnego sterowania i przebiegu procesu produkcyjnego. Jeśli pracownicy skupiają się tylko na jak najszybszym wykonaniu pracy, daje to tylko pozorny efekt poprawy wydajności, a kończy się często zablokowaniem danej partii z powodu defektów powstałych np. na etapie montażu na linii produkcyjnej. Zaangażowanie pracowników w jakość i chęć ciągłego doskonalenia sprawia, że błędy na tym etapie zdarzają się rzadziej, a jeśli już się zdarzają to są częściej wychwytywane zaraz po powstaniu (mała skala), a nie na etapie inspekcji wyjściowej czy u klienta (duża skala). Podejście projakościowe do etapu produkcyjnego to np. kontrola sekwencyjna na linii montażowej, polegająca na kontrolowaniu jakości pracy wykonanej przez pracownika numer 1 przez pracownika numer 2, a praca wykonana przez pracownika numer 2 jest kontrolowana przez pracownika numer 3, itd. Podstawą jest jednak samokontrola, która działa sprawnie tylko przy zaangażowaniu pracowników, którzy rozumieją, że takie podejście daje obustronne korzyści.

Mimo, że logistyka transportu to już jedynie planowanie i optymalizowanie przemieszczania produktów po zakończeniu procesów, w których defekty są najczęściej generowane, to Total Quality Management również tutaj ma rację bytu. Zastanówmy się jak może wyglądać przykładowe zastosowanie. Sytuacja, w której po wyjeździe z firmy kierowca zauważa niewielką dziurę w plandece naczepy, przez którą deszcz zalewa towar. Po zauważeniu tego, dzwoni do kierownika, zostaje przygotowana szybko nowa partia towaru na podmianę, a zalana partia zablokowana do sprawdzenia przez dział jakości. W innym przypadku kierowca mógłby stwierdzić, że nie jest w jego interesie zadbanie jakość i dostarczyć wadliwy towar do klienta.

Podsumowując, zastosowanie TQM w logistyce daje wymierne korzyści na każdym obszarze jej funkcjonowania, jeśli spełnione są podstawowe warunki takie jak orientacja na klienta, zaangażowanie pracowników, propagowanie projakościowego podejścia przez zarząd i kierownictwo, ciągłe doskonalenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here